BİR ATİLLA OLMANIN MANİFESTOSU


1- Toplumda bisiklet kültürü ve farkındalığını yükseltmek adına verilen insanüstü bir mücadele ile; İNSANİ, VİCDANİ, MİLLİ, KÜLTÜREL, SPORTİF projeler tasarlayıp, geliştirmek ve hayata geçirmektir.  


2- ATİLLA OLMAK kavramı Türkiye sınırları içinde bisiklet kültürü ve farkındalığını yükseltmek adına verilen mücadelenin tanımı iken, ülke sınırları ötesinde evrensel boyutta da kendini ifade edebilir hale gelmesi ile ULUSLARARASI bir BİSİKLET KARDEŞLİĞİ olarak sürekli yenilenen bir hüviyete sahiptir.


3- Gelişmiş toplumlar ve medeni ülkelerde bisiklet, günlük yaşamın içinde doğal olarak kullanılan bir ulaşım aracıdır. Sportif amaçla bisiklet kullanımında, bisiklet sporcularının nitelik ve niceliğindeki yüksek başarı oranı da bisikletin gündelik yaşam içindeki doğal varlığı ile ve ülkenin bu konudaki politik yaklaşımları ile yakından ilgilidir.


4- ATİLLA OLMAK kavramı, tamamen İNSAN OLMANIN GEREKLERİ ile BİSİKLETİ birleştiren toplumsal bir akımdır.

5- ATİLLA OLMAK, İNSANİ değerler çerçevesinde, başta insanın kendisine, ailesine, çevresine, yaşadığı topluma, ülkeye ve netice itibariyle tüm dünyaya en büyük katkıyı sağlayacak olan bir araç olan BİSİKLETİN kullanımını arttırmayı hedefler.


6- Kişisel sağlık öncelikli olmak üzere, toplumsal sağlığın, obeziteden, şeker ve kalp -damar sağlığı hastalıklarına, fiziksel rahatsızlıklardan, depresyon ve stres kaynaklı psikolojik hastalıklara ve dahi pek çok sağlık sorununa çözüm sağlayan bisiklet, hükümetlerin de, bireylerin de sağlık harcamalarında inanılmaz tasarruflar sağlanmasına vesile olmaktadır.


7- Çevre kirliliği ve sağlığı ile, trafik kaynaklı carbon salınımları ile, trafik sebepli gürültü kirliliği ile, yakıt kullanımındaki masraf ve çevresel atıklar ile, trafik kaosu nedeniyle yaşanan zaman kayıpları ile, trafik ve ulaşım giderleri ilgili her türlü sorunun net çözümü bisiklettedir.


8- Bisiklet kullanımıyla kişisel ve toplumsal ve de ülke yararına sağlanabilecek tüm katkılar adına bisikletin medeni ülkelerdeki kullanımı örnek alınarak varılmak istenen yolda, “toplumsal farkındalığı yükseltmek, insanları bilinçlendirmek için öncelikle bisiklete dikkat çekebilmek gerekir” diyerek çıkılan yolda; kimsesiz çocuklardan, engelli vatandaşlarımıza, şehitlerimizi anmaktan, toplumsal değerlerimize sahip çıkmaya, bisiklet sporuna ve sektörüne değerli sporcular ve her kademeden profesyoneller yetiştirmekten, birlik beraberlik teması üzerinden disiplinli ve istikrarlı bir çizgiyi sürdürerek geliştirmeye yönelik  ATİLLA ATAY tarafından tasarlanıp geliştirilen proje ve eylemlerin bütünü ATİLLA OLMAK temasının da temelidir.


9- Bisiklet farkındalığı ve kültürünü arttırdıkça, her yaş grubu ve meslekten, her sosyal statüden insanın bisikletle tanışması ve kullanmaya başlaması gündeme gelir ki, bu da bisikleti kazasız, sorunsuz ve doğru kullanabilmenin eğitimlerini beraberinde getirir. Bu amaçla toplumun her kesimine yönelik ve çocuk yaştan başlayacak ciddi eğitimler, manifestomuzun en can alıcı noktalarından birini oluşturur.


10- Bu amaçla kurulacak olan BİSİKLET KÜLTÜR MERKEZİ, sadece bisiklet kullanıcılarını değil, tüm araçların ve yayaların da eğitilmesi ve bilinçlendirilmesini görevleri arasında sayar.


11- BİSİKLET sektörüne, teknik eleman ve her seviyeden çalışanları yetiştirmeyi ve istihdam yaratmayı hedefler.


12- BİSİKLET  temalı film, kitap, animasyon, kamu spotu, haber vb yapılması için çalışır ve yol gösterir.


13- Bisiklet konulu, sanatsal girişimleri destekler, resim, fotoğraf, müzik vb içeriklerde bisiklet teması olması için ilham veren girişimlerde bulunur ve bu yöndeki çalışmaları destekler.


14- BİSİKLET içerikli her türlü stand-up, söyleşi, workshop, eğitim ve sunumları destekler, organizasyonlar yapar.


15- Ulusal ve Uluslararası platformda, “BİSİKLET KARDEŞLİKTİR”, “BİSİKLET EVRENSELDİR” diyerek, İNSANİ, VİCDANİ, SPORTİF, KÜLTÜREL değerler ile örülmüş, proje ve organizasyonları tasarlar, projelendirir ve gerçekleştirir.


16- EVRENSEL BİSİKLET KARDEŞLİĞİ temasıyla, yurt içinde ve yurt dışında ATİLLA OLMANIN MANİFESTOSUNU uygulayacak temsilcilikler verir ve yetkilendirir.


17- ULUSAL ve ULUSLARARASI olmak üzere, BİSİKLET ile KÜLTÜREL ve/veya TURİSTİK tur ve organizasyonlar, etkinlikler yapar veya yapılmasını sağlar.


18- BİSİKLET DOSTLUK VE KARDEŞLİĞİ ile dünya çapında bir ATİLLA BİSİKLET AİLESİNİN kurulmasına destek verir

 
MANIFEST OF BEING AN ATILLA

1- The objective i s with an unrelenting struggle to raise awareness and culture of cycling in a society; It is to design, develop and implement HUMANITARIAN VALUES, CONSCIENCE,NATIONAL, CULTURAL and SPORTS projects.

2- The concept of being ATİLLA has gone over the boundaries of Turkey. It will renew itself in order to raise the bicycle culture and awareness beyond the borders. An Atilla can express himself in universal dimensions and create an INTERNATIONAL BICYCLE BROTHERHOOD.

3- In developed societies and civilized countries, cycling is a natural means of transportation used in daily life. The high success rate in the quality and quantity of cycling athletes in the use of bicycles for sportive purposes is also closely related to the natural existence of bicycles in daily life and the political approaches of the country on this issue.

4- The concept of BEING ATILLA is a social trend that combines the REQUIREMENTS OF BEING an HUMAN and BICYCLING.
5- BEING ATİLLA aims to increase the use of the BICYCLE, which is a tool that will make the greatest contribution to the human being, his family, his environment, the society he lives in, and consequently the whole world, within the framework of HUMANITARIAN values.

6- The bicycle, which provides solutions to social health, obesity, diabetes and cardiovascular diseases, physical ailments, depression and stress-induced psychological diseases and even many health problems, with personal health being the priority, provides incredible savings in the health expenses of governments and individuals.

7- The net solution of all kinds of problems related to environmental pollution and health, traffic-related carbon emissions, traffic-related noise pollution, cost and environmental wastes in fuel use, time losses due to traffic chaos, and traffic and transportation costs are related to biking.

8- On the way to be reached by taking the use of bicycles in civilized countries as an example for all the contributions that can be made for personal and social benefits and for the benefit of the country through the use of bicycles; From orphans to our disabled citizens, to commemorate our martyrs, to protect our social values, to train valuable athletes and professionals from all levels of cycling sport and the sector, to develop a disciplined and stable line on the theme of unity, the whole of the projects and actions designed and developed by ATİLLA ATAY are the theme of BEING ATİLLA. is also the basis.

9- As cycling increases awareness and culture, people from every age group, profession, and social status should meet and start using bicycles, which brings along the training of using the bicycle without an accident, without any problems and in a correct way. To this end, serious trainings for all segments of the society, starting from childhood, constitute one of the most crucial points of our manifesto.

10- The BICYCLE CULTURE CENTER to be established for this purpose aims to address not only bicycle users, but also training and raising awareness of all vehicle users and pedestrians.
11- It aims to train technical personnel and employees of all levels and create employment in the BICYCLE sector.
12- Works and guides for making BICYCLE themed movies, books, animations, public spots, news, etc.
13- Supports artistic initiatives on cycling, makes inspiring initiatives to have a bicycle theme in pictures, photography, music, etc., and supports studies in this direction.
14- Supports all kinds of stand-ups, talks, workshops, trainings and presentations about BICYCLE and organizes organizations.
15- It designs, designs and realizes projects and organizations that are woven with HUMANITARIAN, CONSULTANCY, SPORTIVE, CULTURAL values, saying “BICYCLE IS BROTHERHOOD”, “BICYCLE IS UNIVERSAL”.
16- With the theme of UNIVERSAL BICYCLE BROTHERHOOD, it gives and authorizes representations that will implement the MANIFESTO OF ATILLA at home and abroad.
17- NATIONAL and INTERNATIONAL, BICYCLE and CULTURAL and / or TOURIST tours and organizations, or provide activities.
18- BICYCLE FRIENDSHIP AND BROTHERHOOD supports the establishment of a worldwide ATILLA BICYCLE FAMILY.

Cevapla