YANLIŞ SELE SEÇİMİ VE BİTMEYEN AĞRILAR, ÇÖZÜMSÜZ SIZILAR
Yanlış sele seçimine gelene kadar, doğru amaca göre seçilmemiş ve ergonominize uygun olmayan bisiklet kullanımının yaratacağı pek çok sağlık sorunuyla baş etmeniz gerekebildiğini öncelikle vurguladıktan sonra,     “YANLIŞ SELE” kullanımının da hiç de küçümsenmeyecek kadar büyük sağlık sorunlarına sebep olacağının altını derince ve kalın çizgilerle çizmek istiyorum.
Bugünkü konumuz, pelvik tabandan geçen sinirlere olan basınç…
Pelvic bölge yani leğen kemiği bölgesi taban kas ve sinirlerine olan basıncın, kadın ve erkekte yaratacağı sağlık problemlerini vurgulamak ve sele seçimi hakkında kısa öz bir bilgi vererek, bu konuda kulaktan dolma değil de, gerçekten uzman olan kişilerden destek alarak sele seçiminizi yapmanıza dikkat çekmek istiyorum.
Çünkü bu konuda basınç gören sinirlerin yarattığı rahatsızlığın, mesane iltihapları , sistit , prostat gibi hastalıkların pek çoğuyla benzer olmasından dolayı gereksiz antibiyotik tedavilerini yıllar boyu gören çok insan olduğu kesin.
Pudendal sinir, resimde kırmızı olarak gösterilmiştir, kuyruk sokumu (sakrum) kemiği bölgesindeki omurga kemiklerinden çıkan sakral sinir ağının (L4-5 ve S1-4 arası) leğen kemiği bölgesine giden en büyük dalıdır.
Her iki cinsiyette de dıştan görülen cinsel organları, mesane dış kasını, anüs dış kasını ve leğen bölgesi (pelvik bölge) taban kaslarını uyarır.
Pudendal sinir piriformis kası ile koksiks kası arasından geçerek pelvik alanda büyük siyatik delik seviyesine kadar ilerler.
Buradan sonra ana büyük leğen kemiği damarlarından çıkan pudendal atardamar ve toplardamar ile birleşerek, iskion kemik çıkıntısını altına gelir ve bu kemik çıkıntısından koksiks kemiğine uzanan Sakrospinoz Bağ alından geçer ve çok dar olan Alcock tüneline (diğer adıyla Pudendal kanal da denilmektedir) girerek uyaracağı organlara kadar ilerler.
Bu tünelde çıkınca 4 ana dal verir. Bunlar alt makat bölgesine giden dal, ağ bölgesine (perine) giden dal, penis ya da klitorise giden sinir, testis torbası ya da vajina labiumlarına giden sinir olmak üzere 3 tanedir.
Bu sinire ve altından geçtiği kaslara basınç fazla ve süreli olduğunda, tüm bu organlar için sağlık sorunlarını işaret eden belirtiler yaşamaya başlarız.

SELEMİZ NASIL OLMALI?
Selemiz, oturma kemiklerimiz ( iskiyum kemikler) dışlarından 1 er cm dışarı çıkacak kadar geniş olmalı ve dolayısıyla bu sinir ve kaslar seleden direkt basınç alamayacak şekilde seçilmelidir.
Selenin aşırı yumuşak olması halinde , yumuşak sele dokusu, gene sinirlere basınç yapacak kadar iki iskium kemik ucunun ortasından yukarı doğu basınç yaratabilir. O nedenle ne çok yumuşak ne de çok sert sele kullanımı doğru olmayacaktır.

Lütfen sele seçimini fiyat ve görünüşe göre değil, bir uzman desteği ile yapınız.

Oturma kemikleri mesafesi ölçümüne sele ölçüsü hakkında kısaca gene yazacağım.

Bu konuda ve siyatik ağrıları hakkında yazacak pek çok konu başlığım olacak.

Saygılarla

Pedalperest

 

Cevapla